AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(\left( {m + 3} \right)x - 2\sqrt {{x^2} - 1}  + m - 3 = 0\) có nghiệm \(x \ge 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Phương trình tương đương với \(m\left( {x + 1} \right) + 3\left( {x - 1} \right) - 2\sqrt {{x^2} - 1}  = 0\)

  \( \Leftrightarrow 3\frac{{x - 1}}{{x + 1}} - 2\sqrt {\frac{{x - 1}}{{x + 1}}}  + m = 0\,\,\left( {x \ge 1)} \right)\)

  Đặt \(t = \sqrt {\frac{{x - 1}}{{x + 1}}} ,\,\,\, \Rightarrow 0 \le t < 1\)

  Ta được: \(3{t^2} - 2t + m = 0,\,\,\,\left( {0 \le t < 1} \right)\left( * \right)\)

  Số nghiệm của (*) bằng số giao điểm của: \(\left\{ \begin{array}{l}
  y =  - 3{t^2} + 2t,\,\left( {0 \le t < 1} \right)\\
  y = m
  \end{array} \right.\)

  Lập bảng biến thiên suy ra \( - 1 < m \le \frac{1}{3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>