AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai?

  • A. Đồng biến trên R
  • B. Cắt Ox tại \(\left( {\frac{{ - 5}}{3};0} \right)\)
  • C. cắt trục tung tại \((0;5)\)
  • D. nghịch biến trên R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>