AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị nào của  k thì hàm số \(y = \left( {k-1} \right)x + k-2\) nghịch biến trên tập xác định của hàm số.

  • A. k < 1
  • B. k > 1
  • C. k < 2
  • D. k > 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hàm số nghịch biến trên tập xác định khi \(k - 1 < 0 \Leftrightarrow k < 1\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>