ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm hệ số của \({x^7}\) trong khai triển biểu thức \(f(x) = {(1 - 2x)^{10}}\)

  • A. \(15360\)
  • B. \( - 15360\)
  • C. \( - 15363\)
  • D. \(15363\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(f(x) = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_n^k{1^{10 - k}}{{( - 2x)}^k}}  \)

  \(= \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{{( - 2)}^k}{x^k}} \)

  Số hạng chứa \({x^7}\) ứng với giá trị \(k = 7\)

  Vậy hệ số của \({x^7}\) là:

  \(C_{10}^7{( - 2)^7} =  - 15360\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF