AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng bằng 30 và tổng bình phương bằng 468.

  • A. \(14;16\)
  • B. \(17;13\)
  • C. \(18;12\)
  • D. \(19;11\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi hai số cần tìm là \(a,b (a>0;b>0)\)

  Theo đề: \(=\left\{\begin{matrix} a+b=30\\ a^2+b^2=468 \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=30-b\\ (30-b)^2+b^2=468 \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=30-b\\ b^2-30b+216=0 \end{matrix}\right.\)

  Vậy \(b=18\Rightarrow a=12\)

  \(b=12\Rightarrow a=18\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>