YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của n biết: \({4^n} + {4^{n + 1}} = 80\)

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({4^n} + {4^{n + 1}} = 80 \Leftrightarrow {5.4^n} = {5.4^2} \Leftrightarrow {4^n} = {4^2} \Leftrightarrow n = 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF