AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105

  • A. 315, 630, 945
  • B. 630, 945, 1260
  • C.  630, 945
  • D. 315, 630

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  BCNN(63, 35, 105) = 315

  Bội chung của 63, 35, 105 có ba chữ số là : 315, 630, 945

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>