AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm BCNN (9; 10; 11)

  • A. 90
  • B. 99
  • C. 110
  • D. 990

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì 9, 10, 11 là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên BCNN (9; 10; 11) = 990

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>