AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400

  • A. 0, 75, 150, 225, 300, 375
  • B. 0, 75, 150, 225, 300
  • C. 75, 150, 225, 300, 375
  • D. 0, 75, 225, 300, 375

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  BCNN(15 , 25) = 75.

  Bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400 là: 0, 75, 150, 225, 300, 375.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>