AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

  • A. 240
  • B. 300
  • C. 360
  • D. 540

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số sách là a, thì a là bội chung của 10,12, 15, 18 và \(200 \le a \le 500\). BCNN(10 , 12 , 15 , 18) = 180

  \(BC\left( {10;12;15;18} \right) \in \left\{ {0;180;360;540;...} \right\}\)

  Vậy a = 360.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>