AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định sai:

  • A. Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó
  • B. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. 
  • C. Mọi số tự nhiên đều là bội của 1
  • D. Nếu a chia hết cho m, a chia hết cho n thì a không chia hết cho BCNN của m và n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>