RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở

  • A. dạ dày
  • B. ruột non
  • C. thực quản
  • D. miệng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở thực quản

  → Đáp án: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA