AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

  • A. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá cơ học. 
  • B. Làm tăng nhu động của ruột. 
  • C. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá hoá học. 
  • D. Làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>