• Câu hỏi:

  Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là:

  • A. Tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng
  • B. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội
  • C. Ở nhà viện lý do bị ốm để không đi lao động với lớp
  • D. Tham gia cắm trại chỉ đến cho có chứu không tích cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC