AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. 

  • A. Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường.
  • B. Tham gia hoạt động Sao Nhi đồng ở trường tiểu học.
  • C. Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>