ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

  • A. Chỉ làm những việc có lợi cho bản thân còn lợi ích của người khác thì không cần bận tâm
  • B. Mặc dù đang bị ốm nhưng A vẫn đến buổi sinh hoạt của lớp tổ chức
  • C. Vì trời mưa nên bạn A đã không đi cùng lớp thăm mẹ Việt Nam anh hùng
  • D. A đã không tích cực trong việc dọn vệ sinh lớp học 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Em đồng ý với ý kiến: Mặc dù đang bị ốm nhưng A vẫn đến buổi sinh hoạt của lớp tổ chức.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 12586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1