• Câu hỏi:

  Tích cực, tự giác là

  • A. Chủ động có trách nhiệm, hăng say trong công việc
  • B. Chỉ làm những việc dễ
  • C. Có người giám sát theo dõi thì làm không thì chơi
  • D. Lười biếng, nạnh hẹ cho người khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC