AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính đạo hàm của các hàm số sau

  1. \(y = \left( {2x - 1} \right)\sqrt {{x^2} + x} \)
  2. \(y = \sqrt {1 + {{\cos }^2}3x} \)

  Lời giải tham khảo:

  a) \(y' = 2\sqrt {{x^2} + x}  + \left( {2x - 1} \right).\frac{{2x + 1}}{{2\sqrt {{x^2} + x} }} = \frac{{8{x^2} + 4x - 1}}{{2\sqrt {{x^2} + x} }}\)

  b) \(y' = \frac{{\left( {1 + {{\cos }^2}3x} \right)'}}{{2\sqrt {1 + {{\cos }^2}3x} }} =  - \frac{{3\sin 6x}}{{2\sqrt {1 + {{\cos }^2}3x} }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>