YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính: \(\dfrac{3}{9} \times \dfrac{5}{4}\)

  • A. \(\dfrac{5}{{10}}\)
  • B. \(\dfrac{5}{{11}}\)
  • C. \(\dfrac{5}{{12}}\)
  • D. \(\dfrac{5}{{13}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\dfrac{3}{9} \times \dfrac{5}{4} \\=\dfrac{{3:3}}{{9:3}} \times \dfrac{5}{4} \\= \dfrac{1}{3} \times \dfrac{5}{4}\\= \dfrac{{1 \times 5}}{{3 \times 4}} \\= \dfrac{5}{{12}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF