YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  May một chiếc túi hết \(\dfrac{3}{5}m\) vải. Hỏi may \(5\) chiếc túi như thế hết bao nhiêu mét vải ?

  • A. 2m
  • B. 3m
  • C. 4m
  • D. 5m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  May 5 chiếc túi hết số mét vải là :

  \(\dfrac{3}{5} \times 5 = 3\,\,\left( m \right)\)

  Đáp số: 3m vải.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195258

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON