YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\dfrac{4}{{7}} \times 3\)

  • A. \( \dfrac{{12}}{{21}}\)
  • B. \( \dfrac{{12}}{{7}}\)
  • C. \( \dfrac{{12}}{{9}}\)
  • D. \( \dfrac{{12}}{{11}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\dfrac{4}{{7}} \times 3 = \dfrac{4}{{7}} \times \dfrac{3}{1} = \dfrac{{4 \times 3}}{{7 \times 1}} = \dfrac{{12}}{{7}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON