ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỗi cốc nước được tính bằng khoảng \(\dfrac{1}{3}\) lít nước, mỗi ngày em uống khoảng 6 cốc nước như thế. Hỏi mỗi ngày em uống khoảng bao nhiêu lít nước?

  • A. 1 lít nước
  • B. 4 lít nước
  • C. 2 lít nước
  • D. 3 lít nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi ngày em uống khoảng số lít nước là:

  \(\dfrac{1}{3} \times 6 = \dfrac{6}{3} = 2\) (lít)

  Đáp số: 2 lít nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF