YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mỗi cốc nước được tính bằng khoảng \(\dfrac{1}{3}\) lít nước, mỗi ngày em uống khoảng 6 cốc nước như thế. Hỏi mỗi ngày em uống khoảng bao nhiêu lít nước?

  • A. 1 lít nước
  • B. 4 lít nước
  • C. 2 lít nước
  • D. 3 lít nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi ngày em uống khoảng số lít nước là:

  \(\dfrac{1}{3} \times 6 = \dfrac{6}{3} = 2\) (lít)

  Đáp số: 2 lít nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON