YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình vuông có cạnh dài \(\dfrac{3}{5}m.\)

  • A. \(\dfrac{9}{{24}}{m^2}.\)
  • B. \(\dfrac{9}{{23}}{m^2}.\)
  • C. \(\dfrac{9}{{25}}{m}.\)
  • D. \(\dfrac{9}{{25}}{m^2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích của hình vuông là :

  \(\dfrac{3}{5} \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{{25}}\;\left( {{m^2}} \right)\)

    Đáp số: \(\dfrac{9}{{25}}{m^2}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 195255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON