YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính chu vi hình vuông có cạnh dài \(\dfrac{3}{5}m.\)

  • A. \(\dfrac{{10}}{5}\;(m)\)
  • B. \(\dfrac{{12}}{5}\;(m)\)
  • C. \(\dfrac{{14}}{5}\;(m)\)
  • D. \(\dfrac{{16}}{5}\;(m)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu vi của hình vuông là : 

  \(\dfrac{3}{5} \times 4 = \dfrac{{12}}{5}\;(m)\)

   Đáp số: Chu vi: \(\dfrac{{12}}{5}m;\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF