YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính : \(8^7 : 8 = ?\)

  • A. \(8^6\)
  • B. \(8^5\)
  • C. \(8^4\)
  • D. \(8^3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(8^7 : 8 = 8^{7 - 1} = 8^6\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON