YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Viết số 723 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 :

  • A. \(723 = 7 . 10^2 + 2 . 10 + 3 . 10^0\)
  • B. \(723 = 7 . 10^3 + 2 . 10^2 + 3 . 10\)
  • C. \(723 = 7 . 10^0 + 2 . 10 + 3 . 10^2\)
  • D. \(723 = 700 + 20 +3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(723 = 7 . 10^2 + 2 . 10 + 3 . 10^0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON