YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  This book _________ expensive.

  • A. am
  • B. is
  • C. are
  • D. be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  This book is expensive.

  "This book" là chủ ngữ số ít nên ta dùng động từ to be là "is"

  Dịch: Cuốn sách này đắt.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375323

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON