YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It's rainy so I can not play soccer ______ my friends.

  • A. to
  • B. with
  • C. on
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  It's rainy so I can not play soccer with my friends.

  Dịch: Trời mưa nên tôi không thể đá bóng với các bạn.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON