YOMEDIA
NONE
 • Choose the best option for the following sentences

  Câu hỏi:

  A ___________ works in a hospital.

  • A. doctor
  • B. teacher
  • C. worker
  • D. All are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A doctor works in a hospital. 

  Dịch: Một bác sĩ làm việc trong bệnh viện.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 375322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON