ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The word “professionals” in paragraph 4 is closest in meaning to

  • A. People who are very good at languages
  • B. people who work in foreign countries
  • C. people who often use modern electronic dictionaries
  • D. people with a high level of education and training
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1