ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The database of the dictionary includes all the following EXCEPT.

  • A. about 1,000,000 words and word and phrase replacements
  • B. idiomatic expressions or ones very popular for business
  • C. technical terms in various fields and internet lingo
  • D. professional medical, technical words
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1