• Câu hỏi:

  The streets in the city are so ______________ .

  • A. narrowing and crowded
  • B. narrow and crowd
  • C. narrow and crowded
  • D. A and C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sau tobe ta sử dụng tính từ, "narrow" và "crowded" là dạng đúng của tính từ mang nghĩa chật hẹp, tấp nập

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC