ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Don’t give up. ______________ not give it a try?

  • A. If
  • B. Have
  • C. Why
  • D. Whether

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Một lời đề nghỉ dạng nghi vấn --> Why

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON