YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  There aren't many other books which explain this problem so well.

  • A. In few other books would one see this problem so well explaine.
  • B. This book is very well explained and had no problem.
  • C. This is the only book which explains the problem so well.
  • D. This problem is explained very well in this book as well as in many other books.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON