AMBIENT
 • Câu hỏi:

  No one in the family is more sympathetic than Laura.

  • A. The people in the house is not sympathetic at all.
  • B. Laura is the most sympathetic of all the people in the house.
  • C. Laura is very sympathetic.
  • D. Laura is more sympathetic than many people in the house.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>