YOMEDIA
 • Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  The scheme allows students from many countries.............. with each other.

  • A. communicate
  • B. to communicate
  • C. communicating
  • D. communicates

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA