ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  .................. the storm warnings, we did not go out last night.

  • A. Since
  • B. In spite of
  • C. Because of
  • D. The result

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>