ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The new findings reinforce an earlier US study which showed a connection____ low cholesterol ____ depression

  • A. between/and
  • B. among/and
  • C. not only/but also
  • D. both/and
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1