RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  In the future if you go to your doctor with high blood pressure, he or she _____prescribe not medicine but a cat or a do

  • A. should
  • B. might
  • C. are able to
  • D. are tend to
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 125109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1