• Câu hỏi:

  Thế nào là lòng khoan dung?

  • A. Rộng lòng tha thứ
  • B. Ích kỉ
  • C. Không tôn trọng người khác
  • D. Không tha thứ cho người khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC