• Câu hỏi:

  The movie Schindler 's List was .......... on the novel Schindler c Ark written by the Australian write Thomas Keneally.

  • A. based
  • B. depended
  • C. played
  • D. performed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC