YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The movie Schindler 's List was .......... on the novel Schindler c Ark written by the Australian write Thomas Keneally.

  • A. based
  • B. depended
  • C. played
  • D. performed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA