AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phantom of the Opera is a popular musical = ______ written by AndreLloyd Webber.

  • A. play or film in which there are a lot of songs
  • B. part of the story performed by musicians
  • C. series shown on television or the radio
  • D. play performed by singers and orchestra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>