YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The last time I went swimming was when we were in Spain.

  • A. I swam a lot when we were in Spain.
  • B. I hadn't been swimming before we moved to Spain.
  • C. I haven't been swimming since we were in Spain.
  • D. I went swimming while we lived in Spain.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA