YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The football match was so dull that most of the _____ left at half-time.

  • A. attendants
  • B. audiences
  • C. participants
  • D. spectators

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4194

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON