• Câu hỏi:

  Football fans gathered = ________ around the TV in the comer of the club to see the final.

   

  • A. assembled
  • B. collected
  • C. wandered
  • D. reached

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC