YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _____ volleyball players, footballers cannot use their hands in the game.

  • A. Like
  • B. Different
  • C. Unlike
  • D. Opposite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF