ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Their efforts were much ______ when they won 2 gold, medals in bodybuilding and billiards.

   

  • A. considered
  • B. required
  • C. expended
  • D. appreciated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA