YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần cấu trúc nào sau đây cùa tế bào thực vật đóng vai trò chính trong việc quy định áp suất thẩm thấu của tế bào?

  • A. Màng tể bào. 
  • B. Không bào.   
  • C. Thành tế bào.
  • D. Lưới  nội chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc đóng vai trò chính trong việc quy định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật là không bào.

  Không bào chứa nước và chất hòa tan tạo thành dịch tế bào (luôn có một áp suất thẩm thấu lớn hơn áp suất thấm thấu của nước nguyên chất).

  —> Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON