YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây?

  • A. Enzim hô hấp
  • B. Kháng thể 
  • C. Hoocmon
  • D. Sắc tố 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều enzim hô hấp.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON