• Câu hỏi:

  Tệp (File) là

  • A. một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài
  • B. đơn vị lưu trữ do hệ điều hàn quản lí
  • C. một thành phần của thiết bị ngoại vi
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC